Önemli Bilgiler

Makedonya Cumhuriyeti Balkan Yarımadasında yer alır. Güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısında Arnavutluk, Kosova, kuzeyinde ise Sırbistan yer alır.

Yugoslavya sınırları içinde kalan Makedonya topraklarında, Yugoslavya’yı meydana getiren cumhuriyetlerden biridir Makedonya Cumhuriyeti. Makedonya Cumhuriyeti, Yugoslavya’nın parçalanması üzerine kurulan Yeni Yugoslavya’dan 1991’de yapılan referandum ile ayrılmıştır.

Makedonya’yı ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Makedonya Üsküp’e ilk büyükelçi atayan ülke yine Türkiye Cumhuriyeti’dir.

1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülke, Yunanistan ile yaşanan isim sorunu nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti (FYROM) adıyla tanınmaktadır.

Makedonya tarih boyunca birçok devlet ve imparatorluğun sınırları içerisinde bulunmuştur. Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu bölgede en uzun süre hüküm sürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıla yakın süre hüküm sürmüştür.

Osmanlı Devleti 14. yüzyılda Avrupa kıtasına da hakim olmaya başlamıştır. Osman Bey devrinde, Makedonya’ya ilk Osmanlı akını 1324 yılında yapılmıştır. Osmanlı sultanlarından Birinci Murad Han devrinde, 26 Eylül 1371 Cirmen Zaferiyle Türklere Makedonya’nın kapıları açılmıştır.

Makedonya’nın tam ortasından geçen Vardar Nehri, ülkenin tek büyük ırmağıdır. Vardar nehri, Gostivar, Üsküp, Köprülü, Gevgeli şehirlerinden geçmektedir. Nehir Üsküp şehrini doğu ve batı olarak ikiye ayırmaktadır. Vardar nehrinin 301 kilometresi Makedonya, 87 kilometresi ise Yunanistan topraklarındadır. Ülkenin en büyük gölleri Ohri, Prespa ve Doyran gölleridir.

2014 yılı verilerine göre Makedonya’nın nüfusu 2,075,625 kişidir.

Makedonya’da Osmanlı’dan kalan çok sayıda muhteşem eser bulunmaktadır. Bunların bir kısmı savaş ve depremlerde yıkılmış olsa dahi, günümüzde ayakta kalmayı başaran eser çoktır. Üsküp Davut Paşa Çifte Hamamı, IV.Murat Hamamı, Yeni Hamam, Kapan Han, Kurşumlu Han, Sulu Han, Üsküp Saat Kulesi, Taş Köprüsü, Mustafa Paşa Camii, Murat Paşa Camii, Pirlepe Camii, Alaca Camii eserlerden bazılarıdır.

Manastır Askeri İdadisi ise Makedonya’nın Manastır (Bitola) şehrinde bulunmaktadır. Burada eğitim görenlerden biri atamız Mustafa Kemak Atatürk’tür. Günümüzde Askeri İdadi binası müze olarak kullanılmakta olup, ikinci katında Mustafa Kemal Atatürk için özel ayrılmış bir bölüm vardır. Aynı okulda İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Resneli Niyazi Bey’de burada eğitim görmüştür.