Tikveş Gölü, Crna Reka Nehri üzerinde, Kavadar’ın 12 km. güneybatısında ve Vozarci köyünün 3 km. güneyinde yer almaktadır. Göl, 1968 yılında nehir kanyonunun 104 m. yüksekliğinde ve 338 m. genişliğindeki barajla bölünmesiyle ortaya çıkmıştır. 14 km2 alanı kaplayan göl, 29 km uzunluğundadır. 475 milyon m3 su rezervine sahip olan Tikveş Gölü, sulama ve elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Sulama “Tikveş” hidro sistemiyle gerçekleştirilir, barajın yakınlarında “Tikveş” elektrik santrali bulunmaktadır. Tikveş Gölü’nden elde edilen sulama, bütün ülkenin en kuru bölgesinin geniş üzüm bağları ve meyve ağaçlarıyla yemyeşil bir vahaya dönüşmesini sağlamıştır. Şelalenin sularının artmasıyla birlikte, gölün su seviyesinin yükselmesi su taşkınlarına sebep olabilmektedir. Nadir olarak, haftasonları kullanılan çevredeki evleri su bastığı görülür. Yaz mevsiminde gölün fazla suyu düşük su seviyesi yüzünden tehlike altında kalan hayvanları ekolojik bir felaketten kurtarmak için, Vardar Nehri’ne akıtılır. Gölde bol miktarda bulunan balık türlerinin arasında boyu 2 metreyi aşabilen yayın balığı bulunmaktadır.