Pelister Balkanların koruma altına alınmış ilk milli parklarındandır. Tersiyer dönemden kalma Molika (Pinus Peuce Griseb) bitkisinin cinsinin tükenmekte olması ve dağın Alpler’e dahil olan bölümündeki buzulların kopmaya başlaması sonucunda, Pelister 1948 yılında milli park ilan edilmiştir. Pelister Milli Parkı, Makedonya’nın Yunanistan’a komşu güney sınırında, Makedonya’nın üçüncü en yüksek dağı olan Baba Dağ’nın yanı başındadır. Makedonya’nın ikinci en büyük şehri Bitola’dan sadece 15 km. uzaklıktadır ve şehir hayatından doğaya kaçış için idealdir. Yemyeşil ve sulak ormanları ve Paleozoik ve Mesozoik devirlerden kalma magmatik kayaçlar ve kuvars katmanları gibi benzersiz jeolojik oluşumlarıyla ünlüdür. Çekirdeği 465 milyon yıldır var olan granitten oluşan dağın 2.000 metreden yüksek pek çok zirvesi, derin vadilerle birbirinden ayrılmaktadır. Milli park içerisinde ayrıca 2.601 m. yüksekliğindeki Pelister Dağı bütün ihtişamıyla durmaktadır. Milli park, pınarlar, dereler ve nehirler bakımından da zengin olup, aynı zamanda Dağın Gözleri adı verilen iki buzul gölü sınırları içinde yer almaktadır. Bundan başka, Pelister’in Gözleri olarak anılan ve büyüğü deniz seviyesine göre 2.218 m., küçüğü ise 2.180 m. yükseklikte olan dağ gölleri vardır. Bu göllerden pek çok akarsu kaynar. Pelister Milli Parkı’nın iklimi çeşitlilik gösterir. Zirveye yakın yerlerde temmuzda bile kar vardır ve kimi bölgelerde taze kar önceki yıllardan beri duran eski kara karışmıştır. Pelister Milli Parkı, muhteşem hayvan ve bitki türleriyle doludur. Bitki türleri arasında, sadece Balkan Yarımadası’ndaki birkaç dağda bulunan Tersiyer döneme özgü bir tür olan beş-iğneli Molica çamı – Pinus Peuce – büyük öneme sahiptir. Eşsiz güzellikteki milli park, ayı, karaca, kurt, dağ keçisi, geyik, yaban domuzu, tavşan, çeşitli kartal türleri, keklik, kırmızı gagalı küçük karga ve yöreye özgü Makedonya Pelagonya alabalığı gibi farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Pelister’den Pelagonya Vadisi, Nidže, Galičica ve Jakupica dağları ve Bitola şehri görünür. Balkan Yarımadası’nın en güneyindeki dağlardan biri olan Pelister’in, Alplere özgü özellikler taşıması ilgi çekicidir.