“Vardar Tepesi” arkeolojik alanı E-75 otobanı kenarında, Vardar Nehri kıyısında, Gevgeli kasabasının doğusunda yer alır. Çok katmanlı olan bölgede yaşam, Bronz Çağı’ndan bölgedeki Roma hakimiyetinin kurulmasına kadar uzanmaktadır. İlk yerleşim M.Ö. 5. yüzyıla dayanmaktadır. Pek çok icat, gereç, araç ve eşya Vardar Vadisi’nde muhtemelen Gortinija olarak anılan bir yerleşim olduğunu ortaya koymaktadır. Şehir kalıntıları yoğunlukla tepenin eteklerinde yer almaktadır. Arkeolojik buluntular, şehir hayatının tüm özelliklerini gösteren bir ekonomik ve kültürel yerleşim olduğunu kanıtlamaktadır. M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllarda eski yerleşimin kalıntıları üzerine yepyeni bir şehir planıyla yeni bir yerleşimin inşa edilmiştir. Bu dönemden kalma çeşitli yapılar, mahalleler ve zengin arkeolojik parçalar bulunmuştur. Buluntulara göre, toplumsal düzen, saraylarda yaşayan zengin hükümdarlardan, şehir dışında küçük evlerde yaşayan fakirlere kadar farklı vatandaşlık sınıfına ayrılıyordu. Arkeologlara göre bu dönem Makedonya İmparatorluğu’nun genişlediği zamana denk geliyor. Vardar Tepesi’nde bulunan aşağı yukarı 500 parça arasında hemen hemen bütün Makedon hükümdarlarının sikkeleri yer almaktadır. Bundan başka, bütün halinde veya parçalanmış seramik kaplar bulunmuştur. Müzedeki koleksiyonda sergilenen seramik kaplar, kaba ve ince işçilikli el yapımı parçalar olarak ayrılmıştır. Zanaatkârın hünerini gösteren tek renkli ya da ham bırakılmış ince işçilikli seramikler mutfakta kullanılmaktaydı. Tepenin güneydoğu tarafında nekropolis kalıntıları bulunmuştur. Bu şehirde yaşam M.Ö. 2. yüzyıl ortalarında birden son bulmuş ve bir daha kendine gelememiştir. Arkeolojik buluntular Gevgeli ve Üsküp’teki müzelerde sergilenmektedir.

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.