Ohri’nin bir başka kültürel ve tarihsel simgesi de bölgede türünün tek örneğini teşkil eden olağanüstü bir arkeolojik kompleks olan su üzerindeki müzedir. Gradişte Yarımadası’nın güney kıyısındaki Kemikler Körfezi’nde kurulmuş olan göl üstü yerleşim yeri eski zamanlarda 8.500 metrekarelik bir alana yayılmıştı. M.Ö. 1200 ile 700 yılları arasına dayanan bu göl üstü yerleşim Kemikler Körfezi’nde aslına uygun olarak yeniden kurulmuştur. Kemikler Körfezi’nin üzerindeki tepede ise eş zamanlı olarak Roma dönemine ait kale (Gradişte) yeniden inşa edilmiştir. Roma İmparatorluğu’nu bir zamanlar düşmanlardan koruyan kale duvarları Gradişte yakınlarındaki tepede bir kez daha yükselmiştir. Kale ve su üzerindeki müze turistleri ve ziyaretçileri tarih öncesi çağlara zaman yolculuğuna çıkarıyor.