Taş Köprü Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp’ün merkezinde Vardar Irmağı üzerinde muhteşem bir şekilde yükselmektedir.

Şehrin eski ve yeni bölümlerini birbirine bağlayan köprü, şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerin günlük iletişimlerinin çok önemli bir unsurudur.

Üsküp’e gelip de köprünün üstünden geçmemiş kimse yoktur.

Köprü Üsküp’ün iki yanını sadece fiziksel değil, zamansal olarak da birleştirir.

Tarih boyunca bütün önemli olaylar köprü üstünde meydana gelmiştir ve bugün de durum aynıdır.

Köprünün özel ilgi ve bakım gerektirmesinin sebebi budur, zira köprünün zarar görmesi bütün şehrin zarar görmesi demektir.

Taş Köprü’nün tarihçesine bakıldığında, 2. Mehmet zamanına gidilir. İsa Bey Camii’ndeki bir yazma köprünün 15. yüzyılın başında 2. Murat zamanında inşa edildiğinden dem vurur.

Köprünün doğu yakasında bir zamanlar köprünün yapılış tarihinin yer aldığı bir levha bulunduğuna dair kanıtlar vardır.

Adından da anlaşılacağı üzere köprü yarım yay kemerlerle bağlanan kalın sütunlarla desteklenmiş taş bloklardan inşa edilmiştir.

Köprünün tarih boyunca sayısız kaza ve tehlikeye ve doğal afetlere dayanmış olması ne kadar sağlam bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır.

Taş Köprü’nün birçok defa yeniden inşa edilmiş ve onarılmış olması özgün görünümü üzerinde değişikliğe sebep olmamıştır.