Mustafa Paşa Camii Üsküp’teki İslam mimarisi eserlerinin en güzel örneklerinden biridir.

Heybetli yapısıyla Makedonya’nın en güzel camileri arasındadır.

Fevkalade konumu yüzünden mimari bakımdan değeri daha da önem kazanmaktadır.

Kalenin karşısındaki tepede, çevresine hakim bir konumda yer almaktadır.

Şafakta kusursuz bir huzur ve zarafetin simgesi olan muhteşem silueti, gelip geçen herkesi etkisi altına alır. Mustafa Paşa Camii 15. yüzyılın sonunda 2. Bayezid (1481-1512) ve Yavuz Sultan Selim (1512-1520) dönemlerinde vezirlik yapan Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Caminin girişinde bulunan Arap harfleriyle yazılmış kitabe yapıldığı dönemi hikaye diliyle aktarmaktadır.

Mustafa Paşa Türbesi caminin güneydoğu bölümünde yer alır. Altıgen tabanlı, dairesel kubbeli, kapalı bir türbedir.

Dışı mermerle kaplı türbenin içinde de çiçek desenleriyle bezeli bir sanduka vardır.

Türbe, 1963 depreminde gördüğü hasarın izlerini maalesef hala taşımaktadır.

Deprem sırasında düşmüş olan giriş kapısının üzerinde asılı olan kitabe bugün yapının içinde muhafaza edilmektedir.