Makedonya’nın en önemli şahsiyetlerinden biri olan Nobel Barış Ödülü sahibi Rahibe Teresa’ya saygıyla ithaf edilen anıt ev 30 Ocak 2009’da açıldı.

Rahibe Teresa Anıt Evi Makedonya Cumhuriyeti hükümeti tarafından finanse edilen ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Müzenin konumu tesadüfen seçilmemiştir. Daha net ifade etmek gerekirse, müzenin bulunduğu yerde bir zamanlar Katolik Kilisesi “İsa’nın Kutsal Yüreği” yer almaktaydı.

Rahibe Teresa doğumunun ertesi günü olan 27 Ağustos 1910 tarihinde bu kilisede vaftiz edilmiş, ilk komünyonunu burada almış ve babasının ölümünün ardından iç huzuru bulmak için buraya dönmüştür.

Bu kilise, genç Gonxha’nın karakterinin ve fakir insanlara yardım arzusunun gelişmesinde önemli ve etkili bir rol oynamıştır.

Gonxha, çocukluğundan beri kilise korosunda şarkı söylemiş ve kilisenin düzenlediği hayır işlerine katılmıştır.

Burası, minik Gonxha’yla dünyanın en büyük yardımseveri Rahibe Teresa arasında sembolik bir köprü kurar.