37.8 C
Üsküp
Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Dr. M Galip Baysan

Dr. M Galip Baysan

3 HABERLER 0 YORUMLAR
Dr. Galip Baysan, 1933 yılında İstanbul’da doğdu. 1948’de Maltepe askeri Lisesi’ne girdi. 1954’te subay çıktı. 1955’te Harp Okulu ve bir yıl sonra da İstihkâm Okulu’ndan mezun oldu. Kore’de görev yaptı, ardından da dört ay kadar Amerikan İstihkâm Okulu “Fort Belvoir”de eğitim gördü. Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademileri ile birlikte 1971 yılında İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Koleji “Staf Collage Camberley”den mezun oldu. 1985 yılında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini okutmak üzere Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde Öğretim Görevlisi hizmetine başladı. “Türkiye’de Demokrasinin Kuruluşunda Ordu’nun Rolü 1700–1950” adlı çalışmasıyla Doktor unvanını aldı. Türk Demokrasi Vakfı tarafından, “Ermeni Meselesi, 1915 Zorunlu Göç (Tehcir) Olayı Nedenleri ve Sonuçları” adlı üniversite mensupları, öğrenciler ve Türk Toplumu’nu bilinçlendirmek amacıyla yazdığı ikinci kitap 2003 yılında İzmir’de basılmıştır. Aynı yıl “Türkiye’de Demokrasinin Kuruluşunda Ordunun Rolü” adlı çalışması 1700–1918 ve 1918–1950 yıllarını kapsayacak şekilde, iki kitap halinde yayınlandı. 1983 Yılında sağlık nedeniyle Kurmay Kıdemli Albay rütbesiyle emekli oldu. Dr. M.Galip Baysan Gülser Baysan’la evli ve Seçkin (mimar) ve N. Pınar Baysan (Dr.) adlarında iki çocuk babası olup, halen İzmir’de ikamet etmektedir.
AFRİKA NASIL SÖMÜRÜLDÜBu yazı serimizin ilk iki bölümünde, 1800lerin ilk yarısında Türk İmparatorluğunun yöneticilerinin değişik ırk ve dinlere mensup tebaasına nasıl davrandığını gördük. Bunun yanında zamanımızdan 500 yıl jkadar geri giderek Avrupalıların savunmasız kalmış Amerika yerlilerine ( özellikle Latin Amerika bölgelerinde) nasıl davrandıkları hakkında özet bilgiler sunmaya çalıştık. Eminim...
Bu gün yazı dizimizin bu bölümünde, sizlere Türklerle Avrupalılar arasındaki anlayış farkını ortaya koyacak en önemli Tarihsel olayları, 500 yıl kadar öncesine giderek sunmaya çalışacağız. Osmanlı Sultanı, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedip Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika üzerinde bir imparatorluğu yönettiği ve büyük sayıda Ermeni’yi İstanbul’a göç ettirip, İstanbul’da...
Geçenlerde ülkemizi ziyaret eden dostumuz Almanya’nın Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında “Müslümanların da Alman toplumunun bir parçası” olduğu mealindeki sözleri ülkemizde coşku ile karşılandı. Irksal ve dinsel ayrımcılığı reddeden bu insancıl anlayış karşısında hayranlık duymamak mümkün mü? Tabii ki memnuniyet duyduk. Ama bu sözlere dayanarak, bazı Avrupa yayın organlarında ve...