Makedonya Cumhuriyeti ağırlıklı olarak dağlık bir bölgededir. Arazinin deniz seviyesine göre ortalama yüksekliği 850 metredir. Ülkenin aşağı yukarı yüzde 80’i dağlar ve tepelerle kaplıdır. Dağlar iki ana gruba ayrılır: (Dinar Alpleri olarak da anılan) Batı Vardar/Pelagonya sıradağlarına doğru giden Şar Dağları ve Osogovo-Belasica sıradağları (Rodop Dağları olarak da bilinir). Şar Dağları ve Batı Vardar/Pelagonya sıradağları, Dinar Alpleri ve Pindus sıradağlarının uzantılarıdır. Osogovo-Belasica sıradağları ise Rila-Rodop dağ kitlesinin uzantısıdır. Dağ kitlesi Tersiyer dönemde oluşmuştur. Dağların en yüksek kısımları kar ve buzla kaplıdır. Şar Dağları Gostivar ve Kalkandelen vadileri arasında uzanır, güneyinde Mavrovo Gölü ve batısında Mal Korab sıradağları yer alır. Şar Dağları batıda Arnavutluk ve kuzey ve kuzeybatıda ise Kosova sınırına kadar uzanır. Yaklaşık olarak 1.600 km. uzunluğundadır. En yüksek noktası 2.747 m. yükseklikteki Titov Vrv (Büyük Türk Tepesi)’dir.

Rakamlarla Kar Sporları

35 km2 alana yayılmış Popova Şapka Kayak Merkezi, Makedonya’nın özellikle Kalkandelen bölgesinde en fazla rağbet gören kayak merkezlerinden biridir. Çeşitli oteller ve diğer konaklama seçeneklerinden oluşmaktadır. Kayak yamaçları ve teleferiklerin ters tarafında çiftlik evleri yer alır. Kayak merkezi, Kalkandelen’den 18 km. ve Üsküp’ten 48 km. uzaklıktadır. Popova Sapka’daki kayak pistleri birinci sınıftır ve deniz seviyesine göre 1.690 m. yükseklikten itibaren başlar. Tüm pistler teleferik ve telesiyejle birbirine bağlanır.