Makedonya Cumhuriyeti’nin en yükseği Korab Dağları, Makedonya ve Arnavutluk arasında, Şar Dağları’na bitişiktir. 2011 yılında Arnavutluk bu bölgeyi Korab-Koritnik Milli Parkı bünyesine katmıştır. Korab Dağları, Makedonya Cumhuriyeti’nin armasında yer alır. Korab ismi Slav kökenlidir, çeşitli Slav kabilelerinin, Hristiyanlığı kabul etmelerinden önce, deniz tanrısına verdikleri isimdir. Korab, en azından Avrupa standartlarına göre, sapa bir kayak merkezi olarak kabul edilir. Korab sıradağları Kara Drim Irmağı’nın alt kesimleri ve onun bir kolu olan Radika arasında kuzey-güney düzleminde uzanır.

Arnavutluk, Makedonya ve Kosova sınırında, Şar Dağları’nın güneybatısında yer alır. Korab son derece engebeli bir dağ kitlesidir ve ağırlıklı olarak Paleozoik devirden kalma şist ve kireçtaşı ile ciddi biçimde zarar görmüş Permo Triyasik alçıtaşından oluşmaktadır. Batı tarafında dik kaya duvarları vardır. Kuzey yüzünde sarp kayalar mevcuttur. İkinci zirvesi olan Korab II, 2.756 metrelik yüksekliğiyle neredeyse Korab’a yetişir ve Arnavutluk sınırları içinde Korab’ın 150 m. kuzeybatısında yer alır. Aynı dağ silsilesinde 2.700 metrenin üzerine çıkan iki zirve daha vardır, bunlar Shulani i Radomires ve Korab III olarak anılır. Güneydoğu tarafı daha yumuşak eğimli olup, ulaşması nispeten daha kolaydır ve çobanlar çayırlarında sürülerini otlatırlar.

Korab zirvesinden başka hemen hemen aynı yükseklikte birkaç zirve daha vardır. İkiz tepelerin kuzeyinde neredeyse aynı yükseklikte isimsiz tepeler yükselir. 2 kilometre kadar güneybatıda yer alan Korab zirvesi (Maja e Portat Korabit / Korapska Mala vrata) 2.727 metredir. Birkaç yüz metre güneyde 2.718 m. yüksekliğinde Maja e Moravës zirvesi yer alır. En yüksek kısımlarda, 2.000 metreyi aşan irtifalarda, Alp iklimi hakimdir ve bu iklime özgü bitki türleri görülür. Dlaboka Irmağı’nın yukarı vadisinde olağanüstü Korab Şelalesi yer alır. İlkbaharda şelalenin boyu 130 metreyi aşarak, Makedonya’nın en yüksek şelalesine dönüşür. Ülke sınırı en yüksek zirve olan Büyük Korab ile kesişir. Makedonya Cumhuriyeti tarafından tırmanırken Arnavutluk sınırını aşmak için Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin alınması gerekiyor olmakla birlikte, pek çok kişi bunu yapmadan Korab’a tırmanmaktadır.